Aleš Hudeček – 370 nm

Vernisáž ve středu 12. 1. v 17 hodin v Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka.

Ostravský umělec Aleš Hudeček (*1973) ve svých obrazech i akvarelech zůstává nadále věrný své typické malířské poloze tematizující narativitu v malbě prostřednictvím paradoxů budovaných na kontrastním vztahu lidských figur a neživých objektů a útvarů uváděných do nepatřičných konstelací a indiferentních situací, jež snad mají vztah k něčemu (autorem) někdy či mimochodem viděnému. Pózy, gesta a pohledy převážně ženských aktérek spolu s převládajícím amorfně neurčitým barevným pozadím, jež může někdy navozovat dojem krajiny a jindy zase interiéru, vyvolávají dojem zakoušených každodenních situací převedených do jakýchsi existenciálně laděných rituálů.

I samotný název výstavy na první pohled vyvolává rozporné pocity –
370 nm (tj. nanometrů) vyjadřuje rozdíl mezi minimální (390) a maximální (760) vlnovou délkou viditelného světelného spektra. A právě světlo a barva jako jeho vlastnost jsou v Hudečkově interpretaci pojímány jako bytostný paradox malířství, které se bez barvy a možnosti jejího vidění neobejde, zároveň ale není absolutně možné redukovat je právě jen na číselné vyjádření limitů fyzikálních veličin. Ve svých aktuálních malbách pojímá Hudeček světlo jako samotného aktivního hybatele toho, co se na obrazech odehrává. To ono vybízí aktéry k akci tím, jak je skrytě přítomné, tajemně vzývavé i přirozeně nenucené ve svém (někdy až manipulativně interpretativním) vyzařování.

Kurátorem výstavy je Martin Mikolášek

https://www.ndm.cz/cz/extra-akce-vystavy/predstaveni/6152-vystava-ales-hudecek-370-nm/2022-01-12/71725/
Všechny výstavy