David Jedlička: SLOW ATTACK

Galerie současné malby - Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě.

První z vystavujících v Galerii současné malby Divadla Antonína Dvořáka ve výstavní sezóně 2021/2022 je malíř a pedagog Katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci David Jedlička (*1969). Spolu s Katarínou Szanyi a Alešem Hudečkem patří umělcům, kteří v druhé půlce 90. let absolvovali malířský ateliér Daniela Balabána na tehdejší Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity v Ostravě. Upozornil na sebe tehdy již během studií. Není proto překvapivé, že byl přizván i na dnes již legendární výstavu „Ostrava – umjeni?” připravenou manželi Ševčíkovými pro ostravský Dům umění a pražskou Výstavní síň Mánes. Ačkoli se tedy jedná o autora, jehož působištěm je dlouhodobě Olomouc, jeho vazby na Ostravu a ostravskou výtvarnou scénu jsou dle mého názoru stále velmi silné. David Jedlička se kromě malby zabývá i elektronickou hudbou – odtud pochází i název, který si pro výstavu zvolil. Slow Attack je jednou z funkcí syntetizátoru. V překladu ale doslova znamená „pomalý útok”. I Jedličkovy obrazy jsou jakýmsi pomalým a postupně účinkujícím atakem na naše vnímání.

Všechny výstavy