Křest autorské publikace Aleny Kotzmannové

28. srpna 2021 od 17 hodin v GMU v Hradci Králové.

Srdečně zveme na křest publikace Pokus o znovunalezení skutečnosti, který se uskuteční v sobotu 28. srpna 2021 od 17 hodin v rámci dernisáže letních výstav v GMU v Hradci Králové.
https://www.facebook.com/events/2742115936072982/?active_tab=discussion

Alena Kotzmannová vytvořila v letech 2009–2019 celkem 10 kapitol série Pokusů o znovunalezení skutečnosti, které zahrnují fotografie, tisky
a objekty uspořádané do významotvorných celků. Každá kapitola vychází
z jednoho nalezeného záběru či objektu, který autorka propojuje s obrazy
z vlastního archivu. Nehledá, co se děje na konkrétních obrazech, ale spíše v prostoru mezi nimi. Tato idea se stala určujícím motivem pro uspořádání obrazů do formátu autorské publikace v dialogu s devíti texty. Autoři a autorky textů přistupují každý k vybrané kapitole odlišně
a svébytným způsobem nabízí rozšířené možnosti čtení dané vizuální zprávy. V knize se tak prolínají obrazy, teoretické texty, próza a poezie.

Autory textů jsou William Hunt, Edith Jeřábková, Martina Pachmanová, Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Ptáček, Lenka Vítková, Radek Wohlmuth, a Dušan Zahoranský.

Publikace vychází v  grafické úpravě Mikuláše Macháčka (zetzetzet).

Českou verzi vydává Galerie moderního umění v Hradci Králové, www.galeriehk.cz

Anglickou verzi vydává nakladatelství Eastern Front v Londýně, www.easternfront.org.uk

Publikace byla podpořena ze Státního fondu kultury České republiky.

Všechny výstavy