Tomáš Tichý – Rozpojení

Vernisáž ve čtvrtek 7. 4. od 18:00 v The Chemistry Gallery.

Výstava potrvá od 8. 5. 2022 do 7. 4. 2022

The Chemistry Gallery
Ovenecká 17
Praha 7 - Letná

Výstava ROZPOJENÍ prolíná tři tematické obrazové soubory do jednoho synergického celku. V prvním se Tichý prostřednictvím deformovaných a malířsky přepracovaných fotografií topmodelek z devadesátých let vyrovnává s fenoménem apropriace a pomíjivosti paměti navázané na mediální slávu. V druhém na pozadí „hlavonožců“ a sportovců relativizuje a ironizuje společenský pohyb a akceleraci, které naopak zpomaluje, zastavuje a komprimuje do fantomatických deformací. V třetím obrazovém souboru autor pěstuje „digitální“ rostlinu nazvanou Burning Bush / Blackout. Je to obdoba umělé inteligence. Umělý organismus, který odkazuje svou podobou na přirozený stav, ve skutečnosti je však náhražkovou konstrukcí krytou kamufláží a mimikry. Téma ROZPOJENÍ metaforicky postihuje relaci mezi zobrazením a pravdou či lží, které v sobě nese. Popisné zobrazení už dávno nelze ztotožnit s neměnným stavem reality. Je naopak výzvou k reflexi neustálých proměn, které stojí za tekutostí věcnosti a figurace, výzvou, k diagnostikování principů, které za těmito tendencemi z nějakého důvodu stojí.

Petr Vaňous, kurátor výstavy

Všechny výstavy