Jiří Matějů

  • Narozen: 1960
  • Místo narození: Šternberk na Moravě
  • Působiště: Praha

Vzdělání:

1988–94 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Bedřicha Dlouhého
1980–82 České vysoké učení technické v Praze

Jiří Matějů rozvíjí osobitou verzi geometrické abstrakce a v současné době patří k jejím nejvýraznějším představitelům.  Své obrazy považuje za „optické metafory“, přičemž pojem chápe jako „nějakou konkrétní zkušenost, která se abstrahuje do čehosi intuitivního“. Ve své tvorbě vychází z reality, z vlastních životních zážitků, vjemů a poznatků, které na základě přenosu vzájemné podobnosti významů transformuje do geometrické abstraktní formy.

Základní stavební prvky jeho obrazů tvoří barvy a linie. Malíř vychází z předpokladu, že barva objektivně neexistuje, ale vzniká jako subjektivní zrakový vjem. Pečlivým mícháním pigmentových barev Matějů dosahuje neuvěřitelných optických účinků. Používá vlastní speciálního pojidlo, které zajišťuje časově neměnnou barevnost. Jednotlivé barevné linie jsou symetricky a systematicky pravidelně kladeny, střídány nebo kříženy, což ve spojení s nekonvenční kombinací barev navozuje specifické optické vztahy, díky kterým kompozice získávají neobvyklou působivost. Malby vyvolávají dojem pohybu, nestálosti a proměnlivosti, dvojrozměrné obrazy získávají prostorovou dimenzi, do které může divák vstoupit jako bezprostřední účastník.

Neméně významnou tvůrčí polohou Jiřího Matějů jsou obrazové reliéfy v podobě zmačkaného papíru, v nichž autor studuje struktury asymetrické symetrie, kterou můžeme pozorovat například na vodní hladině, složené z nekonečného množství malých vlnek.

Racionálně koncipované dílo Jiřího Matějů působí emotivně, poeticky a magicky, což ještě umocňují názvy, které odkazují na inspiraci v reálném světě i v oblasti duchovní. 

  • Pořadí
  • 2020 100+
  • 2019 100+

Zakoupená díla

V případě zájmu o jiná díla autora, neuvedená v aktuální nabídce, nás prosím kontaktujte.
Rádi zprostředkujeme návštěvu ateliéru, nebo kontakt na autory, kteří nejsou uvedeni na těchto stránkách.

Více o autorovi

Lenka Lindaurová

nezávislý kritik

Jiří Matějů je mimořádný umělecký zjev na české výtvarné scéně. Při úvahách o charakteru jeho tvorby kupodivu narazíme na termíny viditelné a neviditelné. Vidíme, to, co víme? Jeho abstraktní malby přírodními pigmenty jsou na hranici chápání: tohle může vytvořit lidská ruka? Jeho obrazy, kresby, ale i plastiky se nacházejí zcela mimo kategorie zobrazování. Zhmotňují barvu, světlo a myšlenku. Zpřítomňují kontemplaci, pokoušejí se o průnik malého a velkého nekonečna. Kdo objeví jeho práce, zamiluje se.

Aktuality autora

Rytmus

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 5. 11. 2022 – 15. 1. 2023

Výstava ze sbírky fondu ARTEFIN

5. 6. – 30. 9. 2022 Galerie v Sýpce zámku Bechyně
Všichni autoři