Vladimír Skrepl

  • Narozen: 1955
  • Místo narození: Jihlava
  • Působiště: Praha

Vzdělání:

1976–1981 Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, studium dějin umění

Vladimír Skrepl je ojedinělá postava české výtvarné scény s velmi širokým záběrem. Působí nejen jako pedagog, ale také jako teoretik umění, malíř a tvůrce objektů a instalací a v letech 1981-1991 byl také kurátorem v Galerii hlavního města Prahy.
Pro malířskou tvorbu Vladimíra Skrepla je charakteristická živelnost a silně expresivní gestická malba často s vysokou vrstvou barvy a výraznými tahy štětce. K dosažení maximálního účinku používá i spreje a hrubou kaligrafii, avšak mnohem méně esteticky zaměřenou než projevy graffiti. Jedná se o jakousi předestetickou hrubost, nepřijatelnou ani pro různá alternativní společenství. Motivy figur, záměrně deformovaných do podoby monstrózních oblud s nestejně velkými končetinami, hrubými rysy a děsivými výrazy, umocněnými použitím radikálních barevných kombinací, působí na diváka mimořádnou intenzitou. Toto napětí a téměř magický účinek malby, která zdánlivě nerespektuje žádná pravidla, téměř vylučují jakýkoliv kalkul a působí proto nesmírně autenticky, jako neodbytná potřeba autora zhmotnit svůj bizarní vnitřní svět do podoby umění.
Skrepl se v roce 2008 stal laureátem ceny Michala Ranného, kterou jednou za dva roky vyhlašuje Společnost přátel MG a Moravská galerie v Brně, aby poukázala na práci výrazné osobnosti, která je jak po formální, tak obsahové stránce zásadním obohacením české vizuální kultury. Skreplova výrazná stopa je patrná také v pedagogické činnosti, kdy jako vedoucí ateliéru Malba II silně ovlivnil a ovlivňuje další generace mladých umělců.

  • Pořadí

Nabídka děl

V případě zájmu o jiná díla autora, neuvedená v aktuální nabídce, nás prosím kontaktujte.
Rádi zprostředkujeme návštěvu ateliéru, nebo kontakt na autory, kteří nejsou uvedeni na těchto stránkách.

Všichni autoři