Pro investory ARTEFIN

Pro investory

Základní parametry fondu

Název fondu: HENRY IF SICAV a. s.
Název podfondu: ARTEFIN
Cenný papír: růstová investiční akcie
Investiční horizont: min. 3-5 let, doporučený horizont > 5 let
Obhospodařovatel fondu: AMISTA investiční společnost, a. s.
Administrátor fondu: AMISTA investiční společnost, a. s.
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Auditor fondu: AUDIT ONE s.r.o.
Dohled: ČNB
Vstupní poplatek: max. 5 % (stanoven ve výzvě k úpisu)
Výstupní poplatek: 30 % od 0 let do 3 let, 15 % od 3 let do 5 let, 0 % nad 5 let držení akcií
Výkonnostní odměna: 20 % ze zhodnocení majetku fondu
Minimální investice: 1.000.000,- CZK
Měna fondu: CZKISIN investičních akcií třídy A: CZ0008046521
Cílové zhodnocení: 7-10% p.a. čistý výnos pro investory po odečtení veškerých nákladů

Zpět na úvodní stranu