Alena Kotzmannová – Protržená přehrada

Vernisáž ve středu 4. 5. od 18 hodin v Berlínském Modelu.

4. 5. 2022 – 8. 5. 2022

Když je něčeho moc a něčeho málo, snažíme se to napravit, vyladit, vyrovnat. Když je moc kamení, když je moc plevele, když je moc sucho anebo moc vody. Je to zvláštní, ale ve snaze mít vše pod kontrolou v zájmu vlastního bezpečí a možná jakési rovnováhy nebo spravedlnosti jsme úpornými nivelizátory. Pro výstavu v Modelu mě inspiroval příběh květin, které vyrostly na předzahrádkách zbořených domů po vypuštění přehrady Souš v Jizerských horách v roce 1972, která byla předtím padesát let naplněna*. Botanici byli šokováni, že semena a kořínky rostlin dokážou desítky let hibernovat, pod vodou, bez světla, s minimem kyslíku, v relativním chladu, a jen se jim dostalo na chvíli trochu tepla a vzduchu, probudily se k životu. Takovou situaci nikdo předtím nepozoroval. Známe pouštní rostliny, které dokážou vytrvat několik let bez vody, a jakmile přijde, pustí se do nových vegetačních cyklů. Opačné podmínky pro hibernaci ale nikdo nečekal, navíc u prostých okrasných květin. 

Co jsme nikdy neviděli, nečekáme, nemáme to zahrnuto do zásobníku lidských zkušeností, nemáme to vysvětleno teoriemi, protože ty sestavujeme na základě pozorovaných zkušeností nebo odvozených pravděpodobností. Souš je prostředí v opozici ke spoustě vody. Ani souš ani spousta vody není žádná anomálie, vlastně nic, co by mělo vyvolávat údiv. Evoluční biologie operuje s matematickými rovnicemi, a když je někde něčeho moc nebo málo, vědci jsou zneklidněni. A pak se stane něco, co nikdo nečeká. 

21 je součet hodnot házecí kostky, která je symbolem náhody. Nula padnout nikdy nemůže a kostka pod stolem je znamením diskvalifikace, odmítnutí. Vymyšleno máme skoro vše, ale stát se může i něco úplně jiného. Když je něčeho moc a něčeho málo…

*V roce 1916 došlo po deseti měsících od dokončení k protržení sypané hráze přehrady na řece Bílá Desná, údolí bylo zničeno a o život přišlo 62 lidí. Přehrada nebyla nikdy obnovena. Přehrada Souš je její dvojče postavené ve stejné době a stejnou technikou o pár kilometrů dál. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byla přehrada vypuštěna z důvodu revize stavu hráze.

https://berlinskejmodel.cz/cs/vystavy/2022/protrzena-prehrada/
Všechny aktuality