Magické aktuality. Vzpoura lenochodů – Michaela Černická / Jiří Černický

Vernisáž ve čtvrtek 2.6. v 17 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

3. 6. – 25. 9. 2022

Výstava v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie představí tvorbu malířky Michaely Černické a jejího manžela, multimediálního umělce Jiřího Černického. Oba autoři se vyjadřují odlišnými výtvarnými prostředky k tématům jak naléhavě aktuálním, tak i nadčasovým, k otázce postavení žen ve společnosti, k ekologické krizi, k vykořeněnosti místa nejen ve vztahu k severočeské oblasti Sudet, k vnímání a chápání času. Vystavené práce, socha, objekt, videa, malby na organze a kresby, zapojují do své umělecké výpovědi konkrétní prostor kostela. Některé práce budou veřejnosti prezentovány vůbec poprvé.

https://galerie-ltm.cz/2022/05/02/magicke-aktuality-vzpoura-lenochodu-michaela-a-jiri-cernicti/
Všechny výstavy