Fond ARTEFIN

ARTEFIN je fond kvalifikovaných investorů*, který se jako jediný v České republice zaměřuje převážně na nákup a prodej špičkových děl současného českého i zahraničního umění.

Dlouhodobá spolupráce s vybranými umělci a dobrá orientace našeho expertního týmu na trhu s uměním poskytují ideální předpoklad maximálního zhodnocení vašich investic. U žijících autorů je navíc riziko koupě falzifikátu nebo uměleckého díla s jinou právní vadou téměř nulové.

*) ARTEFIN spadá pod investiční fond HENRY IF SICAV a. s., který čítá celkem tři podfondy, a to HYDROGEN 1, HYDROGEN 2 a ARTEFIN.

Dokonalé zázemí

Investiční fond ARTEFIN nabízí unikátní spojení klíčových služeb v oblasti budování a správy uměleckých sbírek, poskytovaných na jednom místě, a to prostřednictvím partnerských společností řízených zakladateli a spolupracovníky fondu. Kromě galerie disponuje vlastním depozitářem pro profesionální uskladnění uměleckých děl s plným zabezpečením a výhodnými pojistnými podmínkami, specializovanou transportní firmou s proškoleným personálem, nadstandardními kontakty na odborníky v posuzování, konzervování a restaurování uměleckých děl a na špičky v oboru obchodu s uměním.

Nákupní strategie

Úzká spolupráce, dobré vztahy s umělci a možnost akvizice většího počtu děl v delším časovém horizontu umožňuje získat ty nejkvalitnější artefakty z kompletní tvorby umělce i dohodnout výhodné nákupní ceny. Ke zhodnocení oproti běžným cenám na trhu může dojít už v momentě nákupu.

Ekonomické zázemí fondu umožňuje pořídit celé série uměleckých děl, které vznikají v limitovaných počtech kusů, a tím získat exkluzivitu na trhu i schopnost ovlivňovat poměr poptávky a nabídky.

Prodejní strategie

S konvolutem nakoupených uměleckých děl bude nadále pracováno tak, aby se jejich hodnota zvyšovala, například zapůjčováním děl na výstavy v prestižních institucích, podporou publikační činnosti nebo prezentacemi autora prostřednictvím galerie.

Na základě pečlivého sledování zhodnocení děl na trhu (poptávka a dostupnost děl konkrétních autorů, výsledky aukcí, získání ocenění aj.) budou vybraná díla průběžně nabízena na trhu s uměním, a to formou individuálních nabídek jednotlivým sběratelům, přípravou konvolutů pro veřejné i korporátní sbírky, zařazováním do aukcí prestižních aukčních domů nebo prostřednictvím spolupráce se zastupujícími galeristy.

Celý tým fondu pracuje na nejvyšší obchodně-etické úrovni a klade si konzervativní, středně až dlouhodobé investiční cíle.

Zakladatelé fondu

Zleva: René Rohan, Ladislav Ornst, Roman Horák a Petr Matuška, zakladatelé mimořádně úspěšného fondu Hydrogen 1, Hydrogen 2 a fondu Artefin.
Lidé s bohatými zkušenostmi v oblasti financí a podnikání, mimo jiné v roce 2019 otevřeli světově unikátní továrnu na výrobu kapalného vodíku v americkém Tennessee. Všichni mají blízký vztah k umění. V jejich kompetenci je zejména ekonomická a legislativní část projektu.

Expertní tým

Jan Kudrna
Člen komise pro výběr nových akvizic

Kurátor galerie Telegraph, poradce soukromých sběratelů při budování jejich sbírek. Expert v oblasti českého současného umění, s dlouhodobě budovanými osobními vazbami a s velkým přehledem o aktuální tvorbě a cenové hladině českých umělců.

David Korecký
Člen komise pro výběr nových akvizic

Dlouholeté kurátorské zkušenosti z Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans nebo Ateliéru Josefa Sudka, 2001-2004 pořádal Sbírku fotografií PPF. Připravil první sborník o stavu kurátorské profese u nás Médium kurátor (Fra/VŠUP, 2009). Spolupracuje s významnými umělci střední generace nejen z domácí scény, ale například z Rakouska, Belgie nebo Velké Británie.

Nicole Stava
Nicole Stava
Člen komise pro výběr nových akvizic

Expertka na obchod s uměním a business development na mezinárodním uměleckém trhu s exkluzivní kontaktní sítí mezi mezinárodními aukčními domy a obchodníky s uměním po celém světě. Působila 8 let jako senior konzultant pro business development v aukční síni Christie’s v Praze, Vídni a Londýně.
Stará o rodinné sbírky starých mistrů, klasického moderního a současného umění, kolekci nábytku a pečuje o zachování kulturního dědictví v rodině v České republice a ve Švýcarsku.

Matyáš Kodl
Matyáš Kodl
Konzultant prodejní strategie

Má na starost business development se specializací na současné umění v Galerii KODL, aukční, prodejní a výstavní síni založené na více než stoleté rodinné sběratelské tradici.

Barbora Pulpánová
Barbora Půlpánová
Partner pro edukaci klientů

Díky práci v aukční síni Christie’s na pozici globální manažerky komunikace pro oblast vzdělávání získala rozsáhlé zkušenosti s fungováním uměleckého trhu i spoustu kontaktů v zahraničí. Po návratu do Čech založila projekt EduArt Experience na podporu a rozvoj sběratelství v Česku, potažmo ve střední a východní Evropě. EduArt programy ukazují, jak funguje trh s uměním, a zprostředkovávají kontakt s předními českými i zahraničními odborníky. Barbora je členkou odborné komise, v rámci které se primárně zaměřuje na edukaci a věrnostní program pro klienty ARTEFIN.