Fond Artefin

ARTEFIN je fond kvalifikovaných investorů*, který se jako jediný v České republice zaměřuje převážně na nákup a prodej špičkových děl současného českého i zahraničního umění.

Dlouhodobá spolupráce s vybranými umělci a dobrá orientace našeho expertního týmu na trhu s uměním poskytují ideální předpoklad maximálního zhodnocení vašich investic. U žijících autorů je navíc riziko koupě falzifikátu nebo uměleckého díla s jinou právní vadou téměř nulové.

*) ARTEFIN spadá pod investiční fond HENRY IF SICAV a. s., který čítá celkem tři fondy, a to HYDROGEN 1, HYDROGEN 2 a ARTEFIN.

Dokonalé zázemí

Investiční fond ARTEFIN nabízí unikátní spojení klíčových služeb v oblasti budování a správy uměleckých sbírek, poskytovaných na jednom místě, a to prostřednictvím partnerských společností řízených zakladateli a spolupracovníky fondu. Kromě galerie disponuje vlastním depozitářem pro profesionální uskladnění uměleckých děl s plným zabezpečením a výhodnými pojistnými podmínkami, specializovanou transportní firmou s proškoleným personálem, nadstandardními kontakty na odborníky v posuzování, konzervování a restaurování uměleckých děl a na špičky v oboru obchodu s uměním.

Nákupní strategie

Úzká spolupráce, dobré vztahy s umělci a možnost akvizice většího počtu děl v delším časovém horizontu umožňuje získat ty nejkvalitnější artefakty z celého období tvorby umělce i dohodnout výhodné nákupní ceny. Ke zhodnocení oproti běžným cenám na trhu může dojít už v momentě nákupu. Ekonomické zázemí fondu umožňuje pořídit celé série uměleckých děl, které vznikají v limitovaných počtech kusů, a tím získat exkluzivitu na trhu i schopnost ovlivňovat poměr poptávky a nabídky.

Prodejní strategie

S konvolutem nakoupených uměleckých děl bude nadále pracováno tak, aby se jejich hodnota zvyšovala, například zapůjčováním děl na výstavy v prestižních institucích, podporou publikační činnosti nebo pořádáním vlastních výstav a prezentací autora. Na základě pečlivého sledování zhodnocení děl na trhu (poptávka a dostupnost děl konkrétních autorů, výsledky aukcí, získání ocenění aj.) budou vybraná díla průběžně nabízena na trhu s uměním, a to formou individuálních nabídek jednotlivým sběratelům, přípravou konvolutů pro veřejné i korporátní sbírky, zařazováním do aukcí prestižních aukčních domů nebo prostřednictvím spolupráce se zastupujícími galeristy.

Zakladatelé fondu

René Rohan
Ladislav Ornst
Roman Horák
Petr Matuška

Zakladatelé mimořádně úspěšného fondu Hydrogen 1, Hydrogen 2 a fondu Artefin
Lidé s bohatými zkušenostmi v oblasti financí a podnikání, mimo jiné v roce 2019 otevřeli světově unikátní továrnu na výrobu kapalného vodíku v americkém Tennessee. Všichni mají blízký vztah k umění. V jejich kompetenci je zejména ekonomická a legislativní část projektu.

Expertní tým

Jan Kudrna

Kurátor galerie Telegraph, poradce soukromých sběratelů při budování jejich sbírek. Expert v oblasti českého současného umění, s dlouhodobě budovanými osobními vazbami a s velkým přehledem o aktuální tvorbě a cenové hladině českých umělců. Člen odborné komise.

David Korecký

Dlouholeté kurátorské zkušenosti z Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans nebo Ateliéru Josefa Sudka, 2001-2004 pořádal Sbírku fotografií PPF. Připravil první sborník o stavu kurátorské profese u nás Médium kurátor (Fra/VŠUP, 2009). Spolupracuje s významnými umělci střední generace nejen z domácí scény, ale například z Rakouska, Belgie nebo Velké Británie. Člen odborné komise.

Matyáš Kodl
Matyáš Kodl

Má na starost business development se specializací na současné umění v Galerii KODL, aukční, prodejní a výstavní síni založené na více než stoleté rodinné sběratelské tradici.

Nicole Stava
Nicole Stava

Expertka na obchod s uměním a business development na mezinárodním uměleckém trhu s exkluzivní kontaktní sítí mezi mezinárodními aukčními domy a obchodníky s uměním po celém světě. Působila 8 let jako senior konzultant pro business development v aukční síni Christie’s v Praze, Vídni a Londýně.
Stará o rodinné sbírky starých mistrů, klasického moderního a současného umění, kolekci nábytku a pečuje o zachování kulturního dědictví v rodině v České republice a ve Švýcarsku. Je členkou odborné komise.

Barbora Pulpánová
Barbora Půlpánová

Získala díky práci v aukční síni Christie’s na pozici globální manažerky komunikace pro oblast vzdělávání rozsáhlé zkušenosti s fungováním uměleckého trhu i spoustu zahraničních kontaktů. Kromě toho, že se věnovala propagaci programů Christie’s Education v New Yorku, Londýně a Hong Kongu, sama některými z nich úspěšně prošla a podílela se také na spuštění a řízení klubu pro začínající sběratele. Členka odborné komise.

Kontakt

Jméno
Váš e-mail
Váš telefon
Text